RODO

RODO - Klauzula informacyjna w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej w Trzebuni.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)   Szkoła Podstawowa w Trzebuni  informuje:

 

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa w Trzebuni, 32-438 Trzebunia 444 , e-mail szkola-trzebunia@wp.pl, tel: (12) 273 - 45 -29
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: pio508@interia.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców na terenie szkoły.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r-Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018.0.996).
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do 30 dni, a następnie automatycznie kasowane.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczniów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich i swojego dziecka danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania szkoły w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Trzebuni
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Trzebuni, 32-438 Trzebunia 444

  dyrektor szkoły mgr Bernadeta Paleczny
 • (12) 273 - 45 -29

Galeria zdjęć